Välkommen till Andersson & Bergh!

Efter många års erfarenhet som rådgivare till både privatpersoner och företag känner vi oss trygga med vilket mervärde vi kan skapa för Dig när det gäller placering av pengar. Hos oss kan Du förvänta Dig ett stort engagemang för att vi ska förstå just Dina behov och önskemål. Vi ser till att Din portfölj hos oss placeras med hänsyn tagen till Ditt behov av bl a tillgänglighet, placeringshorisont, avkastningsmöjlighet och risk i förhållande till vad och när Du har tänkt använda pengarna.

Ta kontakt med oss

Vårt erbjudande

Vi har hjälp av de flesta aktörerna på marknaden, både inom placering och försäkring, vilket ger oss möjligheten att jämföra olika investeringsalternativ mot varandra - allt för att vi ska kunna ta ställning till vad som passar just Dig bäst. Tack vare ett begränsat antal kunder per rådgivare har vi möjlighet att kontinuerligt följa upp de placeringar som vi har gjort och att de fortfarande är anpassade efter Dina och omvärldens förutsättningar