Tillstånd och tillsyn

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Vi vårdar och värnar om våra tillstånd så att du som kund kan känna dig trygg med att dina investeringar sköts på ett korrekt och regelrätt sätt.

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är registrerat som försäkringsdistributörer och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) förmedla livförsäkringar i alla klasser samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

Rådgivarna på Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden. Du kan läsa mer om SwedSec på deras hemsida www.swedsec.se

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är anslutna till Insuresec som skyddar konsumenter och kunder genom att licensiera försäkringsdistributörer för att du som konsument och kund ska veta att du får kompetent vägledning och tryggt kunna investera i försäkringar. Insuresecs syfte är att se till att det finns transparens, effektivitet och konsumentnytta inom försäkringsdistribution men också säkerställa att det finns en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningsmöjligheter. Du kan läsa mer om Insuresec på www.insuresec.se

Andersson & Bergh Förmögenhetsförvaltning AB är anslutna till Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm. Det är en branschorganisation för professionellt verksamma försäkringsdistributörer. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Du kan läsa mer om Sfm på www.sfm.se